Hiển thị kết quả duy nhất

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát chuyên cung cấp các loại chổi than công nghiệp, chổi than kích từ máy phát, chổi than động cơ 3 pha, chổi than Morgan

  • Chổi than Mersen Carbon Brusch LFC554, M8295, CG626, NCC634
  • Chổi than đồng và than chì: J102,J105,C42,C412,J164,J201,H0505,H0507,H71,J203,J204,J205,J206,J210,J213,J215,J230,J239,J240,J412,J453,CM5B,CM8100
  • Chổi than bạc than chì: J390-1,J390,J385,J385,J380,J375,J370,J360,J350,J325
  • Chổi than điện hóa: D104,D172,D172NM,D213,D214,D252,D308,D308L,D312,D374B,D374L, D374F,D374N,D374S,D376,D376N,D376Y,CH17,CH33N
  • Chổi than hỗn hợp nhựa và than chì: S4,S31,R015,R211
  • Chổi than chì tự nhiên: S3,S6,S6M,S27,S28,NCC634

Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, sản xuất theo mẫu với mọi kích thước. Hàng có sẵn, giao hàng nhanh trong 2h. Hotline 0965 258 336

Chổi than công nghiệp
Modle Kích thước (mm)
D308 3.5×9×50
D172 2(5×6.5×15)
D308 5×10×50
D308 5×20×25
D214 5×8×14
S4 5×10×18
D308 6.8×10×20
D104,D214 7×12.5×32
D376N 7×12×30
D376N 7×15×30
D308 7×20×25
D376N 7×20×30
D104 7×20×40
D104 8×10×25
D376 8×15×30
D376N 8×20×30
D374N 10×16×32
D104 10×10×25
D104 10×12.5×35
D172 10×12.5×35
D252 10×12.5×35
D104 10×16×40
D104 10×20×30
D104 10×32×30
D172 10×25×40
D104 10×32×30
D252 10×16×32
D374B 10×32×60
D374B 10×32×60
D374N 12.5×20×32
D374N 12.5×25×32
D374B 2(12.5×32×47)
D374B 2(12.5×50×56)
D374B 2(12.5×40×47)
D374B,D376 2(12.5×40×45)
D104 12.5×12.5×35
D214,D104,D172 12.5×20×40
D104,D172 12.5×25×40
D214,D104,D172 12.5×25×40
D214 12.5×32×50
D374B 12.5×32×60
D172 12.5×32×60
E46 2(12.5×32×46)
D104 15×25×32
D374N 16×25×40
D104,D172 16×25×40
D214 16×32×40
D214,D104,D172 16×25×40
D104,D172 16×32×40
D104 16×32×50
D214 16×32×50
D374B 16×32×60
D374B 16×32×65
D252 16×20×40
D104 18×20×40
D104 18×20×50
D214,D104 20×25×50
D214,D104,D172 20×32×40
D374B 20×50×60
D172 20×32×60
D172 20×32×60
D252 20×32×50
D374B 20×32×60
D104 25×25×40
S-6MS-7S-6 25×32×65
D214,D104,D172 25×32×40
D214,D104,D172 25×32×60
D214 25×32×60
D172 25×32×60
S7 25×32×60
D214 25×32×60
D104,D172 25×32×60
D374N 2(10×32×50
D374N 2(12.5×32×48)
D374N 2(10×32×60)
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.